Kategorie      
Novinky
Dovolená

Vážení zákazníci, od 24. do 31. 7. bude provoz obchodu omezen. Zboží bude možné objednávat, objednávky budou expedovány postupně od prvního srpna. Děkuji Vám za pochopení, přeji Vám pěkné letní...

více
Krystal korálky doplnění

19. 2. Doplněna většina vyprodaných surových minerálů.https://www.ateliersnezenka.cz/kategorie/mineraly/krystal-koralky/

více
Doplnění zboží

17. 2. 2024Bylo doplněno některé vyprodané zboží, zvl minerály a plastové zásobníky (organizéry) na uskladnění korálků a komponentů.

více

Ochrana osobních údajů

Úvod InfoOchrana osobních údajů

Ujednání o zpracování osobních údajů

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

 

Podnikatelka Mgr. Magda Černochová (IČ 76279219, Na Návsi 22/2, 750 02 Přerov XII   Žeravice) a zákazník uzavřeli smlouvu o koupi zboží nebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu bude podnikatelka zpracovávat osobní údaje zákazníka výhradně za účelem realizace smluvního vztahu.

 

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.


Veškeré údaje získané od zákazníků slouží k realizaci smluvního vztahu a nejsou poskytovány dalším osobám. Výjimkou jsou přepravní společnosti, které potřebují některé osobní údaje (zvl. jméno a příjmení, adresu doručení, telefon popř. e-mail) kvůli doručení zboží, poskytovatel IT hostingu a softwaru.

 

 

Správce a zpracovatel údajů

 

Podnikatelka veškeré zpracování osobních údajů provádí sama a vlastními prostředky.

 

 

Příjemci údajů

 

Podnikatelka osobní údaje zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

 

Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.

 

 

Práva zákazníka

 

Zákazník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy.

Zákazník má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Podnikatelka je povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka.

Zákazník, který se domnívá, že podnikatelka zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo ji požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

 

V každém případě, kdy se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatelka na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo zákazník s vyjádřením podnikatelky nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.


Dokument byl vytvořen 23. 5. 2018. Tímto dnem nabývá platnosti.
Poslední revize dne 24. 5. 2018

Copyright 2014 - 2024 © Ateliér Sněženka